Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Jeleniogórski


Szkolenia

 • Informujemy, że istnieje możliwość dostosowania terminów, miejsca, rodzajów szkoleń do potrzeb indywidualnych.
 • Zakres tematyczny dostosowany jest do charakteru pracy szkolonych.
 • Oferujemy tzw. "szybkie szkolenia" w małych grupach.
 • Dla osób posiadających dotychczas uprawnienia prowadzone są szkolenia uzupełniające wiadomości o zmianach w przepisach.
 • Opłata egzaminacyjna na uprawnienia wynosi 125 zł (od 1.01.2017r.).
 • Opłata kursowa na uprawnienia w granicach 250 do 550 zł w zależności od rodzaju kursu.
 • Istnieje możliwość opłaty kursowej w ratach.

Szkolenia - 2019r.

Informujemy, że trwa nabór na szkolenie na uprawnienia elektryczne urządzeń Grupy Planowany termin rozpoczęcia kursu 26.03.2019 r godz. 15.30 w siedzibie NOT ul. W. Polskiego 54 w Jeleniej Górze. Zapisy oraz więcej informacji dotyczących kursu można uzyskać w biurze w godzinach urzędowania.
Opłata za egzamin 225 zł
Proszę przejść do zakładki Kontakt


Terminy ważności uprawnień kwalifikacyjnych


 • Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.
 • Sprawdzenie to może być powtórzone przed upływem pięciu lat, w razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji.
 • Taki wniosek mogą złożyć:
  • pracodawca,
  • inspektor pracy
  • Prezes URE lub inny organ właściwy w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią, o których mowa w przepisach.

Rodzaje kursów


Kursy przygotowujące do egzaminów na uzyskanie uprawnień:

 1. dozoru
 2. eksploatacji
  • Grupa 1
  • sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne do 1kV i powyżej 1kV w zakresie czynności: obsługi, konserwacji, remontów, prac kontrolno-pomiarowych, montażowych.


Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego


opracowana przez
Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP
Kategoria D
Kategoria E


Składki członkowskie

  Składki członkowskie za 2017 i 2018 rok wynoszą:
 • składka ulgowa za cały rok wynosi 36 zł (3 zł za miesiąc),
 • składka normalna za cały rok wynosi 120 zł (10 zł za miesiąc).
Z uwagi, że składki obliczne są w systemie miesiącznym, brak opłacanej składki za miesiąc, ataje się już zaległością w miesiąću lutym. Prosimy o dokonywanie płatności terminowo, np. jednorazowo za cały rok, w tetrminie do sotatniego dnia stycznia roku za który należne są składki.

Składki można opłacać osobiście w biurze Oddziału Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
58-500 Jelenia Góra,
ul. Wojska Polskiego 54

Godziny urzędowania w zakładce KONTAKT
Wołat można dokonywać przelewem.
Konto, na które można regulować należność:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
00-050 Warszawa
ul. Świętokrzyska 14
Oddział Jeleniogórski
nr: 97 1020 2124 0000 8102 0096 1359 PKO BP O/JG

W tytule przelewu podając imię, nazwisko, przynależność do Koła oraz okres, którego składka dotyczy.
Np.: Jan Kowalski, koło ................ - składki za rok 201x