Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Jeleniogórski


Historia Oddziału Jeleniogórskiego


Po zakończeniu II wojny światowej zachodnią granicą Polski stały się Odra i Nysa Łużycka. Na tereny Dolnego Śląska napłynęła spora grupa polskich elektryków, z której znaczna część podjęła pracę w nietkniętej wojną Jeleniej Górze.

17 lipca 1946 r. na założycielskim spotkaniu postanowiono utworzyć w Jeleniej Górze oddział SEP. 3 sierpnia 1946 r. dokonano wyboru władz oddziału. Pierwszym prezesem został Franciszek Bilek, sekretarzem Sławomir Luberadzki, przewodniczącym komisji rewizyjnej Czesław Centkiewicz. W dniu 31 grudnia 1946 r. oddział liczył 46 członków
i plasował się na 5 miejscu pod względem liczebności członków SEP.

W kolejnych kadencjach funkcję prezesa oddziału pełnili: Jan Łazarowicz 1947, Stanisław Michałowski 1948, Mirosław Grodzicki 1949 i 1951-52, Edward Stelmaszyk 1950, Henryk Marcinowski 1953-54, Alfred Seliger 1955-56, Józef Plociński 1957 i 1961-63, Piotr Mizunka 1958-60, Eugeniusz Duda 1964-65, Zbigniew Walter 1966-73, Leszek Slendak 1974-77, Jerzy Mierzwa 1978-86, Ludwik Szczepaniak 1987-93, Jerzy Mierzwa 1994, którego kadencja trwa nadal.

Od chwili powstania oddział prowadził aktywną działalność. Liczba członków wzrastała, pomimo przekazywania kół do nowo tworzonych sąsiednich oddziałów. W 1976 r. oddział liczył 585 członków. W następnych latach stan ten zmniejszał się, do 344 członków w 1994 r. W końcu 1997 r. oddział liczył 366 członków. Najwięcej kół oddział liczył w latach 1988-89 - było ich wówczas 19, w 1997 r. było 13 kół. Liczba członków zbiorowych - obecnie wspierających - wzrosła z 3 w 1959 r. do 8 w latach 1979-89, po czym spadła do 5 w 1992 r. i taka ich ilość utrzymuje się nadal.

W pierwszym okresie istnienia oddział zajmował się szczególnie szkoleniem i odczytami. Powołano komisję problemowo-odczytową. Zostały powołane pierwsze koła terenowe - najpierw w Wałbrzychu, następnie w Legnicy. W 1952 r. powstały pierwsze koła zakładowe.

24 czerwca 1958 r. zarząd oddziału wystąpił z inicjatywą zorganizowania Walnego Zjazdu Delegatów SEP na terenie Jeleniej Góry. Zjazd ten, XIII z kolei, obradował w Jeleniej Górze w dniach 20-22 maja 1960 r. Uczestniczyło w nim ponad 400 osób. Było to wielkie osiągnięcie oddziału i jego kół. Organizatorom zjazdu wystawiono wysoką ocenę.
W oddziale bardzo rozwinęła się działalność szkoleniowa, w związku z tym powołano w 1964 r. Oddziałowy Ośrodek Szkolenia, którego pierwszym kierownikiem został Ludwik Szczepaniak, a następnie Michał Kozłowski.

Zorganizowana w dniach 4 i 5 kwietnia 1967 r. konferencja na temat bezpiecznej obsługi urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych zaowocowała powołaniem 17 maja 1967 r. Koła Energetyków Przemysłowych. Pierwszym prezesem koła wybrano Jerzego Trzeciaka, późniejszego - przez 29 lat - wiceprezesa oddziału i przez 21 lat przewodniczącego Oddziałowej Komisji Kół. Dla doskonalenia programów nauczania i poziomu szkolenia powołano przy zarządzie radę programową.

W 1969 r. wprowadzono organizowanie co kwartał konkursów kół o puchary przechodnie, które odgrywają do dziś istotną rolę w rozwijaniu działalności. Od 1977 r. oddział uczestniczy z licznymi sukcesami, w ogólnopolskim konkursie, prowadzonym przez Centralną Komisję Kół. Wyróżniały się koła: Fabryki Maszyn Papierniczych "Fampa" (obecnie Beloit-Poland), Spółdzielni "ISPE" (obecnie "Elektrobud" Jelenia Góra), Zakładu Energetycznego Jelenia Góra, Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacyjnego (obecnie Telekomunikacji Polskiej Jelenia Góra SA), Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiolokacyjnej (następnie Centrum Szkolenia Radioelektronicznego).

Ciąg dalszy

50 lat Jeleniogórskiego Oddziału Stowarzyszenia
Elektryków Polskich - 1946-1996.


60 lat Jeleniogórskiego Oddziału Stowarzyszenia
Elektrykóww Polskich - 1946-1996.