Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Jeleniogórski


Aktualności


Uwaga! Z dniem 01.01.2023r. siedziba Jeleniogórskiego Oddziału SEP mieści się przy ul. Wolności 9/2, pozostałe kontakty bez zmian.


W dniu 28.05.2022r. na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału zostali wybrani na kadencję 2022-2026:

Prezes Oddziału:
mgr inż. Krzysztof Krzyżak
Zarząd Oddziału
Beata Chlebna

inż. Kazimierz Kulas

mgr inż. Andrzej Wojciechowski

mgr inż. Ryszard Szumiata

inż. Ryszard Wrzos

mgr inż. Bartosz Wojnarski

wiceprezes Oddziału

wiceprezes Oddziału

sekretarz Oddziału


skarbnik Oddziału

członek Zarządu

członek Zarządu

Komisja Rewizyjna inż. Krzysztof Marek

mgr inż. Józef Osiak


mgr inż. Marek Darowski

przewodniczący

zastępca przewodniczącego

członek komisji
Sąd koleżeński
mgr inż. Jarosław Chlebny

mgr inż. Zbigniew Nykiel


mgr inż. Witold Dziadosz
przewodniczący

zastępca przewodniczącego

członek sądu
Delegatami Oddziału na WZD SEP zostali: mgr inż. Krzysztof Krzyżak, Beata Chlebna.

2018 r.
Trwa kampania sprawozdawczo wyborcza w strukturach stowarzyszenia.
XIX WZDO odbędzie się 17 marca 2018 r. w hotelu Mercury w Jeleniej Gorze.
Więcej informacji wkrótce...


20.02.2018 r.
W dniu 20.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Jeleniogórskiego Oddziału SEP. Zebraniu przewodniczył prezes Zbigniew Jaworski. Temat przwodni zebrania to bieżąca działalność Stowarzyszenia.


2017 r. - grudzień W kołach przeprowadzone zostały zebrania sprzwozdawczo-wyborcze, na których podsumowano działalność W kołach przeprowadzone zostały zebrania sprawozdawczo-wyborcze, na których podsumowano działalność w minionej kadencji.Wybrane zostały nowe władze kół.
* Wizyta Członka Zarządu Oddziału Warszawskiego SEP - dr inż. Andrzeja Marusaka w Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie

* 5 listopada 2016 roku w mieszkaniu Państwa Marii i Ludwika Szczepaniaków złopżyli wizytę: Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego SEP kol. Andrzej Marusak, przewodniczący Kapituły Medalu OW SEP im. prof. Pawła Jana Nowackiego oraz Prezes Oddziału Jeleniogórskiego SEP -kol. Zbigniew Jaworski. OW SEp przyznał Seniorowi Oddziału Jeleniogórskiego SEP (ligiatymacja nr 21 z 1989) właśnie koledze LUDWIKOWI SZCZEPANIAKOWI- członkowi stowarzyszenia od 1952 roku.Po miłej wizycie u Państwa Szczepaniaków, Kol. Andrzej Marusak w towarzystwie Kol. Zbyszka Jaworskiego Odwiedzili Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie. Swój pobyt kolega Marusak uwięczył wpisem do Księgi Pamiątkowej