Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Jeleniogórski


Aktualności


W dniu 17.03.2018 r. o nowych władz Oddziału na kadencję 2018-2021 zostali powołani:

Prezes Oddziału:
mgr inż. Krzysztof Krzyżak
Zarząd Oddziału
Beata Chlebna

inż. Zbigniew Jaworski

mgr inż. Andrzej Wojciechowski

inż. Kazimierz Kulas

Roman Wesołowski

inż. Ryszard Wrzos


inż. Krzysztof Marek

mgr inż. Józef Osiak


Wojciech Kustosz
wiceprezes Oddziału

wiceceprezes Oddziału

sekretarz Oddziału


skarbnik Oddziału

członek Zarządu, przewodniczący Komisji Kół,

członek Zarządu - przewodniczący Ośrodka Szkolenia

członek Zarządu ds. naukowo-technicznych

członek Zarządu - przewodniczący Rady Nadzorczej
oraz przewodniczący Rady Nadzorczej

członek Zarządu
Komisja Rewizyjna mgr inż. Zbigniew Nykiel
mgr inż. Ryszard Szumiata

mgr inż. Janusz Drozdowski
mgr inż. Witold Dziadosz
mgr inż. Władysław Markowski
przewodniczący
zastępca przewodniczącego

sekretarz komisji
członek komisji
członek komisji
Sąd koleżeński
inż. Jerzy Mierzwa
mgr inż. Jarosław Chlebny
dr inż. Marek Tołkacz
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz sądu
Delegatami Oddziału na WZD SEP zostali: mgr inż. Krzysztof Krzyżak, inż. Jerzy Mierzwa, inż. Zbigniew Jaworski.

2018 r.
Trwa kampania sprawozdawczo wyborcza w strukturach stowarzyszenia.
XIX WZDO odbędzie się 17 marca 2018 r. w hotelu Mercury w Jeleniej Gorze.
Więcej informacji wkrótce...


20.02.2018 r.
W dniu 20.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Jeleniogórskiego Oddziału SEP. Zebraniu przewodniczył prezes Zbigniew Jaworski. Temat przwodni zebrania to bieżąca działalność Stowarzyszenia.


2017 r. - grudzień W kołach przeprowadzone zostały zebrania sprzwozdawczo-wyborcze, na których podsumowano działalność W kołach przeprowadzone zostały zebrania sprawozdawczo-wyborcze, na których podsumowano działalność w minionej kadencji.Wybrane zostały nowe władze kół.
* Wizyta Członka Zarządu Oddziału Warszawskiego SEP - dr inż. Andrzeja Marusaka w Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie

* 5 listopada 2016 roku w mieszkaniu Państwa Marii i Ludwika Szczepaniaków złopżyli wizytę: Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego SEP kol. Andrzej Marusak, przewodniczący Kapituły Medalu OW SEP im. prof. Pawła Jana Nowackiego oraz Prezes Oddziału Jeleniogórskiego SEP -kol. Zbigniew Jaworski. OW SEp przyznał Seniorowi Oddziału Jeleniogórskiego SEP (ligiatymacja nr 21 z 1989) właśnie koledze LUDWIKOWI SZCZEPANIAKOWI- członkowi stowarzyszenia od 1952 roku.Po miłej wizycie u Państwa Szczepaniaków, Kol. Andrzej Marusak w towarzystwie Kol. Zbyszka Jaworskiego Odwiedzili Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie. Swój pobyt kolega Marusak uwięczył wpisem do Księgi Pamiątkowej