Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Jeleniogórski


Władze Oddziału na kadencję 2018-2021


Prezes Oddziału:
mgr inż. Krzysztof Krzyżak
Zarząd Oddziału
Beata Chlebna

inż. Zbigniew Jaworski

mgr inż. Andrzej Wojciechowski

inż. Kazimierz Kulas

Roman Wesołowski

inż. Ryszard Wrzos


inż. Krzysztof Marek

mgr inż. Józef Osiak


Wojciech Kustosz
wiceprezes Oddziału

wiceceprezes Oddziału

sekretarz Oddziału


skarbnik Oddziału

członek Zarządu, przewodniczący Komisji Kół,

członek Zarządu - przewodniczący Ośrodka Szkolenia

członek Zarządu ds. naukowo-technicznych

członek Zarządu - przewodniczący Rady Nadzorczej
oraz przewodniczący Rady Nadzorczej

członek Zarządu
Komisja Rewizyjna mgr inż. Zbigniew Nykiel
mgr inż. Ryszard Szumiata

mgr inż. Janusz Drozdowski
mgr inż. Witold Dziadosz
mgr inż. Władysław Markowski
przewodniczący
zastępca przewodniczącego

sekretarz komisji
członek komisji
członek komisji
Sąd koleżeński
inż. Jerzy Mierzwa
mgr inż. Jarosław Chlebny
dr inż. Marek Tołkacz
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz sądu
Delegatami Oddziału na WZD SEP zostali: mgr inż. Krzysztof Krzyżak, inż. Jerzy Mierzwa, inż. Zbigniew Jaworski.