Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Jeleniogórski


Władze Oddziału na kadencję 2022-2026


Prezes Oddziału:
mgr inż. Krzysztof Krzyżak
Zarząd Oddziału
Beata Chlebna

inż. Kazimierz Kulas

mgr inż. Andrzej Wojciechowski

mgr inż. Ryszard Szumiata

inż. Ryszard Wrzos

mgr inż. Bartosz Wojnarski


wiceprezes Oddziału

wiceceprezes Oddziału

sekretarz Oddziału


skarbnik Oddziału

członek Zarządu

członek Zarządu

Komisja Rewizyjna inż. Krzysztof Marek
mgr inż. Józef Osiak

mgr inż. Marek Darowski

przewodniczący
zastępca przewodniczącego
członek komisji
Sąd koleżeński
mgr inż. Jarosław Chlebny
mgr inż. Zbigniew Nykiel
mgr inż. Witold Dziadosz
przewodniczący
wiceprzewodniczący
członek sądu
Delegatami Oddziału na WZD SEP zostali: mgr inż. Krzysztof Krzyżak, Beata Chlebna.