Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Jeleniogórski


Sklad osobowy zarządu
Krzysztof Krzyżakprezes
Stanisław Witlibsekretarz
Ewa Styczyńskaskarbnik