Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Jeleniogórski


Nasze archiwum


Jubileusz Oddziału Jeleniogórskiego SEP 65 lat działalności Oddziału 1946-2011r.
W bieżącym roku Oddział Jeleniogórski Stowarzyszenia Elektryków Polskich obchodzi 65 lat swojej działalności.

Wręczone zostały również medale im. prof. Pożaryskiego Stanisławowi Zasońskiemu, im. prof. Hoffmanna Jerzemu Mierzwie oraz im. prof. Groszkowskiego Robertowi Wójcikowi.

Następnie Kol. Włodzimierz Pawlak - Wiceprezes Oddziału Jeleniogórskiego przedstawił referat okolicznościowy, w którym zaprezentował najważniejsze fakty z działalności Oddziału. Mocno zaakcentował powstanie w 1946 roku i pierwsze lata działalności Oddziału. Wiele miejsca poświęcił działalności Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie od momentu jego otwarcia w 1975 roku, po dzień dzisiejszy. Nie tylko Kol. Pawlak gratulował obecnemu na sali Kol. Ludwikowi Szczepaniakowi pomysłu, założenia oraz prowadzenia przez 33 lata tej wpisanej do Ogólnopolskiego Rejestru Muzeów placówki (warto zaznaczyć, że podczas dzisiejszej uroczystości Kol. Ludwik został uhonorowany medalem im. inż. Michała Doliwo-Dobrowolskiego). Uczynili to również Koledzy z Wrocławia oraz Kol. Robert Wójcik.

Kol. Pawlak przedstawił również najistotniejsze wydarzenia z ostatnich pięciu lat. W trakcie referatu zebrani mieli okazję wrócić do wspomnień, oglądając na ekranie slajdy przygotowane tradycyjnie przez piszącego te słowa, obrazujące wydarzenia już historyczne, w których przez wiele lat uczestniczyli. W ramach wystąpienia zaproszonych gości Kol. Krzysztof Nowicki odczytał adres gratulacyjny wystosowany przez Prezesa Jerzego Barlika oraz swój własny, w imieniu Oddziału Wrocławskiego, list okolicznościowy
Referat p.t. „Bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię elektryczną w Unii Europejskiej” wygłosił mgr inż. Władysław Bobrowicz z TAURON Dystrybucja Oddział w Jeleniej Górze. Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie wzbogaciło się o medal im. profesora Kazimierza Idaszewskiego, który został przekazany na ręce Kol. Roberta Wójcika przez Kol. Krzysztofa Nowickiego z życzeniem, aby medal ten został wyeksponowany obok wielu innych w jednej z gablot w muzeum. Warto tutaj dodać, że w dniu 23 października blisko 50 Kolegów z Oddziału Wrocławskiego zwiedzało „naszą perełkę”. Wpisali się w bardzo miłych słowach do „Księgi pamiątkowej Muzeum” i już wówczas postanowili sprezentować coś wyjątkowego dla tej placówki. Podczas uroczystego obiadu koleżeńskiego wystąpił zespół „Vokalis”. Trzy panie: Anna (sopran), Joanna (mezzosopran) oraz Róża (fortepian) dostarczyły uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Kol. Zbigniew Lubczyński pogratulował Prezesowi i gospodarzom Żelaznego Jubileuszu dobrej organizacji uroczystości oraz doskonałej atmosfery panującej podczas całej uroczystości. Podkreślił również silne więzi łączące oba Oddziały. Zakończył spotkanie „trzema słowami: przepraszam …, dziękuję, …. proszę ….”. Całe spotkanie prowadził Kol. Marek Tołkacz z Koła Pol-Kopier.

tekst: Zbigniew Jaworski, fotografie: FOTO-FREJ, Robert Ścibak