Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Jeleniogórski


STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ JELENIOGÓRSKI

Więcej

Rok 2017 rokiem Włodzimierza Krukowskiego

Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej
w Szklarskiej Porębie

A. Hoffmann

Profesor inżynier Włodzimierz Krukowski, był czołowym polskim metrologiem, wybitnym specjalistą techniki licznikowej, wzorów i pomiarów. Opublikował ponad 20 prac naukowych i zgłosił 60 patentów (w Niemczech, Danii, Włoszech, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Japonii, Anglii i Austrii). Najbardziej znanym patentem Krukowskiego był licznik elektrolityczny
o elektrodzie specjalnej; do 1939 działało
w Europie ponad milion takich liczników.
Był znanym kolekcjonerem zegarów i książek
o tematyce zegarmistrzowskiej.

Więcej o W. Krukowskim

Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie 15 maja 2015 - 40 lecie MuzeumWięcej o Naszym Oddziale SEP

Wybitni polscy elektrotechnicy

prof. Zygmunt Piotr Szparkowski urodził się 28 listopada 1902 roku w Nasielsku koło Warszawy ...

Więcej o Zygmuncie Szparkowskim